Kategorie
Data Science

Wprowadzenie do Data Science; {Lekcja 2}

Czym jest projekt Long Now?

Clock of the Long Now {projekt wymyślił Danny Hillis}.

Wymagania {zasady projektowania

 • Długowieczność: Zegar powinien być dokładny nawet po 10.000 lat i nie może zawierać cennych części {materiałów}; Takich jak {klejnoty, drogie metale lub specjalne stopy}, które mogą zostać skradzione.
 • łatwość konserwacji: Przyszłe pokolenia powinny być w stanie utrzymać działanie zegara, jeśli to konieczne, bez niczego bardziej zaawansowanego niż narzędzia i materiały z epoki brązu.
 • przejrzystość: zegar powinien być zrozumiały bez zatrzymywania go lub rozmontowywania; żadna funkcjonalność nie powinna być niezrozumiała.
 • ewolucyjność: z czasem powinno być możliwe poprawianie zegara.
 • skalowalność: aby mieć pewność, że ostateczny duży zegar będzie działał poprawnie, należy zbudować i przetestować mniejsze prototypy.

Źródło: 10,000 Year Clock (10000yearclock.net).

Informatyka {Data Science} i zagadnienia {problemy} społeczne.

 • Polityka {bezpieczeństwo, aspekty prawne.},
 • ekonomiczne {produkcja, logistyka, finanse},
 • naukowe {badania naukowe, matematyka, nauki społeczne},
 • społeczne {interakcje w społeczeństwie, komunikacja}.

Przykład zastosowania Data Science w praktyce.

Wykorzystanie druku 3D na ogromną skalę.

Wykorzystanie informatyki w medycynie {rehabilitacji}.

https://youtu.be/GH3vVUUQDT4

Wykorzystanie sieci neuronalnych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w ruchu drogowym.

Plan kolejnych lekcji, tj. urządzenia elektroniczne w odniesieniu do Data Science.

Urządzenia elektroniczne {

 • Przekształcanie danych {przekształcanie danych niskiego poziomu},
 • przechowywanie danych {przechowywanie danych},
 • reprezentacja danych {kodowanie; zaprogramowanie danych},
 • opracowywanie danych {opracowywanie danych},
 • przekazywanie danych {przekazywanie danych}.

Przekształcanie danych {sygnał elektryczny - sygnał elektroniczny}.

Sygnał elektryczny.

Sygnał elektroniczny {on - off}.

binary_digits_2400_x_1600

Bity – cyfry binarne {

 • Nie są liczbami,
 • bit = minimalna część informacji,
 • prawda 1 bądź fałsz 0,
 • są {surowcem} urządzenia elektronicznego,
 • Za pomocą określonej sekwencji bitów 0101 możemy przedstawić {Liczby; Znaki; Obrazy; Dźwięki}.
 • 1 bit = 0 bądź 1,
 • 1 półbajt{nibble} = 4 bity,
 • 1 bajt = 8 bitów 01010101,
 • 1 kilobajt = 1024 bitów = 103 ,
 • 1 megabajt = 1.000 kilobajtów = 1 milion bajtów = 106.

Problemy przy obliczaniu bajtów.

Skala bitowa wykorzystuje liczbę 2 jako podstawę przy potędze n, ale przedrostki {KB; MB; GB} są ustalane na podstawie pomiaru dziesiętnego.

 • 210 = 1.024 bajtów = 1 kilobajt,
 • 220 = 1 megabajt = 1.048.576 bajtów,
 • 4 gigabajty = 1.073.741.824 * 4 = 4.294.967.296 bajtów.

Zadanie do samodzielnego wykonania {zastanowić się w jakich dziedzinach życia wykorzystuję się sieci neuronalne, uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję, Big Data, Data Science, Business Intelligence}.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *