Kategorie
Data Science

Wprowadzenie do Data Science; {Lekcja 3}

Historia Data Science.

 • Ewolucja sprzętu komputerowego {hardware}: mechanika i elektryczność, miniaturyzacja elektroniczna, kształt, design,
 • ewolucja pamięci komputerowej: wsparcie, typ,
 • ewolucja zarządzania informacją: od urządzeń peryferyjnych do centralnego przetwarzania informacji, ewolucja oprogramowania.

Operacje na bitach.

Algebra Boole’a – George Boole 1847 {logika}.

Główne operacje logiczne {

 • AND {2 wejścia; 1 wyjście},
 • OR {2 wejścia; 1 wyjście},
 • XOR {2 wejścia; 1 wyjście},
 • NOT {1 wejście; 1 wyjście}.

Inne operacje logiczne {NAND, NOR, XNOR}.

Very Large Scale Integration {VLSI} - proces integracji na bardzo dużą skalę. {Płytka; Procesor}.

Zalety {

 • Prędkość,
 • mniejsze zużycie energii,
 • redukcja kosztów produkcji}.

Wady {

 • Wyższe koszty badań i produkcji,
 • granice technologiczne {7 nm, 1 ludzki włos = 80.000 nm}.

Klasyfikacja pamięci komputerowej.

Właściwości {

 • położenie {lokacja},
 • zmienność,
 • pojemność,
 • technologia,
 • dostęp do danych,
 • operacje,
 • prędkość,
 • Koszty}.
Położenie {lokacja}.

Podstawowa: pamięć systemowa {centralna}.

 • Wewnątrz urządzenia,
 • Fundamentalna dla urządzenia elektronicznego.

Wtórne: pamięć dołączana do urządzenia.

 • Wewnątrz bądź na zewnątrz,
 • Dołączana w celu optymalizacji pojemności pamięci.
Stabilność {zmienność}.
 • Trwała {przechowuje bity nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone}.
 • Lotna {traci bity po wyłączeniu urządzenia}.
Pojemność pamięci.

Jak dużo bajtów jest w stanie pomieścić {

 • KB
 • MB
 • GB
 • TB
Technologia {typy fizyczne pamięci}.

Fizyczne metody przechowywania danych {magnetyczny; półprzewodnikowy; optyczny; magneto-optyczny}.

Metoda dostępu {dostęp do danych}.

Jak uzyskiwany jest dostęp do danych w pamięci? {Sekwencyjnie; Bezpośrednio; Losowo}.

Wydajność {operacje; prędkość}.

Wydajność w odniesieniu do operacji {Dostęp do danych; Prędkość odczytu; Prędkość zapisu; Liczba operacji}.

Koszty.
 • Zakup pamięci,
 • produkcja,
 • użytkowanie.

Hierarchia pamięci urządzeń elektronicznych.

Pamięć podstawowa {pamięć lotna {zmienna}, elektroniczna. Znacząca dla urządzenia elektronicznego. Jednostki pamięci zwane są komórkami. Typowy rozmiar komórki 8 bitów. {

 • rejestr,
 • pamięć podręczna,
 • pamięć główna urządzenia}.

Pamięć peryferyjna {

 • pamięć masowa.

Random Access {dostęp do danych} Memory {RAM}. Jak działa? {

 • System operacyjny ładuje programy i dane do pamięci podstawowej, odczytując je z pamięci masowej.
 • Każdy program, wszystkie dane używane przez urządzenie elektroniczne muszą być załadowane do pamięci RAM.
 • Dane muszą być stale odświeżane do pamięci RAM, w przeciwnym razie zostaną utracone.
 • Im więcej pamięci RAM, tym lepiej pamięć działa (wydajność).

Centralne typy pamięci:

 • Niestabilne {lotne}
  • Statyczna pamięć RAM; SRAM {używany w pamięci podręcznej}.
  • Dynamiczna pamięć RAM {DRAM; SDRAM; DDR2; 3; 4; 5}.
 • Nielotne {stabilne}
  • ROM {PROM; EPROM; EEPROM; pamięć Flash}.
  • Pamięć NVRAM.
ram_2400_x_1799

„Dodać ram”.

Główna charakterystyka pamięci centralnej urządzeń elektrycznych.

 • Ulotna bądź nieulotna {pamięć ROM}.
 • „Dokończyć”.

Pamięć masowa.

 • Większa pojemność niż pamięć centralna.
 • Nieulotne, dane przechowywane półtrwale.
 • Wyjmowana z urządzenia elektronicznego {wewnątrz; na zewnątrz}.
 • Ograniczona wydajność.
 • Technologia {
  • magnetyczna;
  • elektroniczna;
  • optyczna;
  • różne kombinacje magnetyczne; optyczne; elektroniczne}.

Główne typy pamięci masowej { „Dokończyć”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *